Warta łączy swój nurt z Odrą, rozpoczyna się piękna kraina – Dolina Dolnej Odry

Charakterystyka Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego

Region Wodny Dolnej Odry łączy się z Regionem Pomorza Zachodniego. RWDOiPZ obejmuje obszar znajdujący się przede wszystkim na terenie województwa zachodniopomorskiego, a jego łączona powierzchnia wynosi 20 404 km2. Teren zamieszkiwany jest przez 1,58 mln mieszkańców. Średnia gęstość zaludnienia wynosi tutaj 79 osób na km2, tak więc jest niższa niż średnia gęstość zaludnienia Polski.

W skład Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego wchodzą Pobrzeża Szczecińskie, zachodnia część Pobrzeża Koszalińskiego i Pojezierze Zachodniopomorskie. Na terenie województwa zachodniopomorskiego znajduje się 87% tego obszaru. Pozostały obszar należy do województwa pomorskiego oraz lubuskiego. Pod względem hydrograficznym region obejmuje część dorzecza Odry na odcinku pomiędzy ujściem Nysy Łużyckiej, a ujściem do Roztoki Odrzańskiej, łącznie z polską częścią Zalewu Szczecińskiego, a także dorzecze rzek Przymorza wraz z bezpośrednimi zlewniami Bałtyku. Warto wspomnieć o tym, że region wodny obejmuje także mały fragment dorzecza niemieckiej rzeki Uecker, znajdującego się na po stronie niemieckiej. Jest to jednak niewielka część RWDOiPZ.

Region Wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego to obszar o wysokich walorach przyrodniczych, a w rezultacie teren atrakcyjny pod względem turystycznym. Jednocześnie jest to obszar, który charakteryzuje się podwyższonym ryzykiem powodziowym. W celu uniknięcia powodzi podejmowane są odpowiednie działania ochronne, między innymi akcje zapobiegawcze na Odrze.

Atrakcje turystyczne

Szczecin Największym miastem leżącym nad Dolną Odrą jest Szczecin
Gryfino Jedną z miejscowości, które leżą nad Dolną Odrą, jest Gryfino
Gozdowice W Regionie Dolnej Odry znajduje się wiele ciekawych miast i wsi
testosterone.pl Sklep z odżywkami i suplementami

Dolna Odra

Region Wodny Dolnej Odry łączy się z Regionem Pomorza Zachodniego. RWDOiPZ obejmuje obszar znajdujący się przede wszystkim na terenie województwa zachodniopomorskiego, a jego łączona powierzchnia wynosi 20 404 km2. Teren zamieszkiwany jest przez 1,58 mln mieszkańców. Średnia gęstość zaludnienia wynosi tutaj 79 osób na km2, tak więc jest niższa niż średnia gęstość zaludnienia Polski.